Vetste kinderboerderijen bekend!

Kinderboerderij De Punt uit Zierikzee de ‘vetste kinderboerderij van 2015’ is geworden. Dit is de 1e prijs in de Vette Top 4, een wedstrijd waarin 52 kinderboerderijen hebben gestreden wie de meeste gebruikte oliën en vetten ingezameld heeft. Ingeleverde vetten worden gerecycled en dat is duurzaam. Ze krijgen een tweede leven als biobrandstof. Bovendien voorkomt inlevering van vetten verstoppingen in het riool omdat ze daardoor niet langer door de gootsteen worden gespoeld.

In 2015 is in totaal 18.664 kg gebruikt vet ingeleverd op de 52 kinderboerderijen. Hiervan is 16.653 liter biodiesel gemaakt. In 2014 deden 49 kinderboerderijen mee aan de wedstrijd en werd er 13.120 kg ingezameld. Ook toen won Kinderboerderij de Punt de eerste prijs. De Top 4 wordt compleet gemaakt door de kinderboerderijen Gagelhoeve/Herweijerhoeve (beide Den Haag) De Dierenhof (Ridderkerk) Kinderboerderij de Goudse Hofsteden uit Gouda is gekozen tot kinderboerderij die het afgelopen jaar op diverse manieren de vetinzameling op de kinderboerderij het beste onder de aandacht heeft gebracht. De wedstrijd is een initiatief van KinderboerderijenActief.nl, de Watercoalitie en van de landelijke campagne Vet, Recycle het!

Jaarlijks veel extra kosten voor gemeenten

Vetinzameling past als initiatief prima bij de kinderboerderijen en benadrukt dat zij een rol willen spelen in het duurzamer maken van de maatschappij. Gemeenten juichen het initiatief toe om oud vet te verzamelen en in te leveren. De kinderboerderij is duurzaam en dichtbij, ook voor het inleveren van het gebruikte vet van de afgelopen feestdagen. Jaarlijks worden alle kinderboerderijen te samen maar liefst 25 miljoen keer bezocht en daarmee bereiken zij een groot publiek.

De ingeleverde vetten worden hergebruikt als biodiesel. Wat veel mensen niet weten is dat zij nu al biodiesel tanken aan de pomp. Biodiesel wordt bijgemengd bij gewone diesel.

Oud vet als inkomstenbron

Voor kinderboerderijen kan het aantrekkelijk zijn om vet in te zamelen, zij krijgen per liter ingezameld vet een vergoeding. Dit is voor kinderboerderijen een manier om extra inkomsten te generen en extra service te bieden aan de bezoekers. Als consumenten ervoor kiezen om het gebruikte vet en olie bij kinderboerderijen in te leveren dan kan dat door de gebruikte oliën of vetten in de originele fles of lege plastic fles of pot te gieten. Op www.vetrecyclehet.nl is meer informatie over vetinzameling te vinden.

12 januari 2016

FRH-kinderboerderij_A4-v2


Overig nieuws

@kiboActief