Bewegen

Het onderwerp ‘bewegen en kinder/stadsboerderijen’ is op 2 november geïntroduceerd in de kinderboerderijensector tijdens de inspiratiesessie ‘kinderboerderijen, veelzijdige educatieve ontmoetingsplek in 2033’ ter gelegenheid van 50 jaar Haagse stadsboerderijen. Beweegalliantie voorzitter Carl Verheijen gaf de aanwezigen een toelichting op het beweegdoel en de aanpak.
Meer informatie over 2 november vind je hier

Meer informatie over de Beweegalliantie: www.beweegalliantie.nl

Hier binnenkort meer informatie

@kiboActief