Bijenhotels cadeau van Provincie Zuid Holland

Heel veel educatieve organisaties ontvangen deze week speciale bijenhotels van de provincie Zuid Holland, waaronder 49 kinderboerderijen

Waarom is het nodig?
(Wilde) bijen hebben het moeilijk. Steeds meer gaan er dood. Ruim 75 % van onze voedselgewassen is afhankelijk van bestuiving door insecten.  We moeten én we kunnen er iets aan doen. Door te zorgen voor voedsel (planten, struiken en bomen met bloemen) en nestelplekjes, zoals een bijenhotel, helpen wij de bijen beter te leven. De provincie Zuid-Holland steunt de actie voor bijen. De organisaties hebben daarom een bijenhotel van de provincie ontvangen, waarmee zij deze natuurhelden kunnen helpen.

Is het veilig?
Bijen en kinderen kan dat wel samen? Ja, dat kan! In de bijenhotels nestelen wilde bijen, die leven alleen. Ze hebben geen bijenvolk om te verdedigen en steken daarom niet. Ze kunnen wel per ongeluk prikken, maar dit is een klein prikje en veroorzaakt geen allergische reactie. Kinderen en volwassenen hebben dus geen last van de bijen.


Wat leren de kinderen?
Met het lesmateriaal van Nederland Zoemt en Naturalis leren wij de kinderen weetjes over deze belangrijke bestuivers. Bijvoorbeeld over de wilde bijen die het bijenhotel gebruiken, zoals de Gewone Maskerbij, de Rosse Metselbij en de Wormkruidbij.
In totaal zijn er circa 360 soorten wilde bijen.  Heel veel daarvan maken ook holletjes in de grond of in holle stengels. Sommige daarvan verzamelen stuifmeel van elke bloem en andere zijn kieskeurig.

Waaraan draagt het bij?
Met onze actie dragen wij bij aan een groot Zuid-Hollands bijenlandschap, waarin de natuur, de kinderen en de volwassenen opbloeien. Een bijenlandschap is een groot netwerk van tuintjes, terreinen, bermen, akkerranden en groengebieden, met heel veel bloemen. De bij kan zo van het ene gebied met voldoende stuifmeel, nectar en nestelplekjes naar het andere vliegen.

2 april 2019


Overig nieuws

@kiboActief