Bee friendly

Bee Friendly! Red de bij – zet jouw buurt in bloei!

De bij is belangrijk. Maar de bij wordt ook bedreigd. Onder andere door het simpele feit dat er steeds minder bloemen zijn, gaat de wilde bijenstand hard achteruit. En dat heeft veel gevolgen voor ons allemaal. Samen zetten wij heel Nederland in bloei!

Bee Friendly is een initiatief van KRO-NCRV. KRO-NCRV vindt het belangrijk dat we meer naar elkaar omkijken. Niet alleen naar elkaar, maar juist ook naar onze aarde. In dit geval; naar de wilde bij. Die kleine bij zorgt door bestuiving voor een heel groot deel van onze voedingsgewassen. Zonder hen bijvoorbeeld geen appels, kersen, aardbeien en nog veel meer. Maar het leefgebied van de wilde bij heeft het zwaar te verduren. Onze missie is om de wilde bij te redden. Maar ook jouw hulp hebben we nodig!

Een groot aantal kinderboerderijen en NME centra stimuleert deze actie door het te delen met volgers en belangstellenden. Met elkaar willen we een fleurige omgeving creëren die bij vriendelijk is en blije gezichten geeft.

Hoe kun je helpen? 

We willen het leefgebied van de wilde bij vergroten. Via www.kro-ncrv.nl/beefriendly  kun je een gratis zaadzakje aanvragen met wilde bloemzaadjes. Zaai het zaad in je tuin, in je balkonbak of bij de boom in je straat. Met 1 zakje kun je al 2,5m² grond bezaaien! Dat is ongeveer 1,5 x 1,5 meter dus ook in deze Coronamaatregelen periode een belangrijke afstand.
Maak een foto van het zaaien, groener en fleuriger worden van het stukje bijvriendelijke tuin, balkon of buurtgroen en deel het op sociale media met #Beefriendly en stimuleer anderen!


Wil je meer weten over de actie en wat jij nog meer kunt doen voor de wilde bij? Ga dan naar www.kro-ncrv.nl/beefriendly.

Deze BIJzondere actie wordt gestimuleerd door Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling en Kinderboerderijen Actief

link naar pagina KBen en bijenlandschap

@kiboActief