Blog

Soms vragen ontwikkelingen om een kleine beschouwing. Hans de Rijk geeft zijn persoonlijke mening over:

Deze blogs staan altijd op mijn linkedin pagina, wil je reageren? Zet een reactie onder de post op linkedin of stuur een mail naar info@kinderboerderijenactief.nl

Even tot hier 12 nov 2022

Gaat JINEK voor de kinderboerderij?

16 nov 2022

Afgelopen zaterdag brachten cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe weer een pakkend en actueel liedje in het TV-programma ‘Even tot hier’, Asiel. Het ging over de ‘financiële voordelen’ van de regeling voor de opvang van asielzoekers. En de kans om met dit extra geld bijvoorbeeld  een ‘nieuwe kinderboerderij’ te financieren. Zeer creatief bedacht natuurlijk.

Regelmatig gaan personages in de soap Goede tijden Slechte Tijden met hun kinderen ‘naar de kinderboerderij’. En de zichtbaarheid van kinderboerderijen in populaire (TV)programma’s begon dit jaar met een aflevering van Flikken Maastricht. Op 4 februari was te zien welke gevolgen het ontbreken van geld op een kinderboerderij kan hebben. Dierenmishandeling op de kinderboerderij kwam ook nog even langs.

Is dit allemaal de dagelijkse praktijk? Geeft dit een goed beeld van de Nederlandse kinderboerderij? Persoonlijk denk ik van niet. Het is natuurlijk mooi dat de kinderboerderij in de Nederlandse samenleving een vast plekje heeft verworven, maar aan het kinderboerderij imago moet nog wel wat gesleuteld worden door de sector. Als beleidsmakers, programmamakers, politici en vele anderen bezig zijn met hun werk is het belangrijk dat ze de mogelijkheden van kinderboerderijen op waarde weten te schatten en inzetten op hun kracht. In plaats van het zielige imago rond gedoe met dieren of het ontbreken van geld voor het beheer verdient de kinderboerderij als natuurlijke en aantrekkelijke ontmoetings- en beleefplek in de buurt meer aandacht. Dat is natuurlijk minder spannend voor een drama serie of een gevatte tekst in een liedje. Meer iets voor een talkshow!

Mocht er een keer aan de talkshowtafels van Khalid &Sofie, JINEK, Beau, Humberto, Op1, Tijd voor MAX, Goedemorgen Nederland, HLF8 ruimte zijn voor een aardig en positief gesprek over een plek in ieders buurt waar veel te beleven valt. Mijn suggestie aan redacteuren: overweeg eens en kinderboerderijen-item. Thema`s genoeg om te bespreken: #dierenwelzijn #kundigheid & arbeidsmarkt medewerkers #inclusie en de ambitie van #diversiteit #participatie #duurzame voorbeeldfunctie. Genoeg haakjes te vinden! Welke talkshow gaat als eerste voor de kinderboerderij?!     

Open of dicht: dat is de vraag

20 december 2021

Wat is er nu zo noodzakelijk aan het open houden van een kinderboerderij?
Die vraag heeft menig kinderboerderijmedewerker afgelopen zondag gekregen. Soms op een verbaasde toon, soms veroordelend, hopelijk ook op een begripvolle toon.

Open mogen zijn in een periode dat er heel veel niet mag roept vragen op. En vraagt uitleg en verantwoord omgaan met dit voorrecht.

Het mag omdat …
Eigenlijk is het antwoord op het open mogen zijn van de kinderboerderij heel simpel.
Buitenspeeltuinen en kinderboerderijen met een wijk of gemeentefunctie zijn uitgezonderd van sluiting. Hiermee wordt beoogd om buiten spelen voor alle kinderen mogelijk te maken.
Omdat het juist, normaliter al, om wijkvoorzieningen gaat worden extra reisbewegingen voorkomen.


De verantwoorde keuze ..
Iedere beherende kinderboerderij organisatie heeft zaterdagavond na de persconferentie een afweging gemaakt: open of niet. Duidelijk werd dat het onder voorwaarden mocht. Maar of het lokaal ook kan hangt van meer af dan alleen ‘de mededeling van Mark en Hugo’.
Hoe groot verwacht je dat de toeloop zal zijn als bijna alles waar mensen naar toe kunnen dicht is? Hoe kijken de (vrijwillige) medewerkers of bestuur aan tegen de situatie? Soms zal een keuze afhangen  van de leeftijd van de (vrijwillige) medewerkers. In heel veel gevallen valt de keuze dan op OPEN zijn (maar gebouwen dicht), maar dicht gaan mag ook.

Verantwoord open betekent naar mijn idee ook dat er nu even geen activiteiten zijn. Bezoekers en medewerkers dringend gevraagd wordt de geldende coronaregels op te volgen. Maar zeker ook dat kinderboerderij beherende organisaties de situatie niet gebruiken om juist extra toeloop te ge
nereren.

Nu open mogen zijn is geen ‘verdienmodel’, maar kinderen verdienen een groene speelplek in de buurt: juist ook in deze tijd!

Open of dicht; dit is mijn antwoord
Inspiratiebronnen gesprekken met KB medewerkers en bericht: website rijksoverheid n.a.v. persconferentie 18 dec 2021

@kiboActief