Blog

Soms vragen ontwikkelingen om een kleine beschouwing. Hans de Rijk geeft zijn persoonlijke mening over:

Deze blogs staan altijd op mijn linkedin pagina, wil je reageren? Zet een reactie onder de post op linkedin of stuur een mail naar info@kinderboerderijenactief.nl

Open of dicht: dat is de vraag
20 december 2021

Wat is er nu zo noodzakelijk aan het open houden van een kinderboerderij?
Die vraag heeft menig kinderboerderijmedewerker afgelopen zondag gekregen. Soms op een verbaasde toon, soms veroordelend, hopelijk ook op een begripvolle toon.

Open mogen zijn in een periode dat er heel veel niet mag roept vragen op. En vraagt uitleg en verantwoord omgaan met dit voorrecht.

Het mag omdat …
Eigenlijk is het antwoord op het open mogen zijn van de kinderboerderij heel simpel.
Buitenspeeltuinen en kinderboerderijen met een wijk of gemeentefunctie zijn uitgezonderd van sluiting. Hiermee wordt beoogd om buiten spelen voor alle kinderen mogelijk te maken.
Omdat het juist, normaliter al, om wijkvoorzieningen gaat worden extra reisbewegingen voorkomen.


De verantwoorde keuze ..
Iedere beherende kinderboerderij organisatie heeft zaterdagavond na de persconferentie een afweging gemaakt: open of niet. Duidelijk werd dat het onder voorwaarden mocht. Maar of het lokaal ook kan hangt van meer af dan alleen ‘de mededeling van Mark en Hugo’.
Hoe groot verwacht je dat de toeloop zal zijn als bijna alles waar mensen naar toe kunnen dicht is? Hoe kijken de (vrijwillige) medewerkers of bestuur aan tegen de situatie? Soms zal een keuze afhangen  van de leeftijd van de (vrijwillige) medewerkers. In heel veel gevallen valt de keuze dan op OPEN zijn (maar gebouwen dicht), maar dicht gaan mag ook.

Verantwoord open betekent naar mijn idee ook dat er nu even geen activiteiten zijn. Bezoekers en medewerkers dringend gevraagd wordt de geldende coronaregels op te volgen. Maar zeker ook dat kinderboerderij beherende organisaties de situatie niet gebruiken om juist extra toeloop te ge
nereren.

Nu open mogen zijn is geen ‘verdienmodel’, maar kinderen verdienen een groene speelplek in de buurt: juist ook in deze tijd!

Open of dicht; dit is mijn antwoord

Inspiratiebronnen gesprekken met KB medewerkers en bericht: website rijksoverheid n.a.v. persconferentie 18 dec 2021

@kiboActief