Dumping en afstandsdieren

Er is geen exact beeld hoeveel dieren er gedumpt worden bij kinderboerderijen of hoe vaak er verzoeken komen om dieren op te nemen. Dat het gebeurd is een feit, maar echte feiten ontbreken. Het beschikbaar hebben van feiten vanuit de verschillende organisaties die met dit probleem te maken hebben is belangrijk om gerichter te kunnen werken aan oplossingen en samenwerking hierbij.

Dumpen van dieren bij kinderboerderijen
KinderboerderijenActief is samen met Dierenlot bezig om een onderzoek te starten naar het dumpen van dieren op de kinderboerderij. Het doel is om inzicht te geven in de problematiek rondom het dumpen van dieren door particulieren bij kinderboerderijen; in welke mate dit voorkomt, bij welke diersoorten en hoe kinderboerderijen hiermee omgaan. Want we hebben namelijk geen goed beeld hiervan en ook niet over wat er vervolgens met die dieren gebeurt.

Er zijn diverse signalen dat o.a. kippen/hanen en konijnen worden gedumpt. Maar daar blijft het niet bij, ook cavia’s, katten, geiten, schapen, varkens en schildpadden vinden op één of andere manier vanuit particulieren een weg naar de kinderboerderij. Weliswaar heeft een deel van de kinderboerderijen hierop beleid en een protocol, maar we merken dat kinderboerderijen het best problematisch vinden hoe hiermee om te gaan in de praktijk. Laten ze bijvoorbeeld de dieren dan bij de kinderboerderij, dragen ze deze over aan de dierenambulance of verkopen ze de dieren? Wij vrezen dat in de huidige crisis mensen in toenemende mate tot dumping zullen overgaan omdat ze geen geld willen of kunnen besteden aan hun dieren en ook niet nadenken tijdens de aanschaf wat de consequenties zijn van een dier goed verzorgen. Vaak zie je een piek ontstaan bij vakantieperiodes, maar ook kan wellicht meespelen dat iedereen na corona weer aan het werk is gegaan.  

Wat betekent dit concreet?

  • DierenLot is samen met KinderboerderijenActief begin 2023 gestart met een aantal kinderboerderijen (inmiddels 34 deelnemers) met het maandelijks melden van feiten over gedumpte en afstandsdieren;
  • Waarbij vooraf kort het beleid van de betreffende kinderboerderijen wordt genoteerd;
  • Aan de hand van een beperkt aantal vragen wordt maandelijks inzichtelijk wat er precies aan aantallen en soorten gedumpt / aangeboden wordt;
  • Deze cijfers kunnen worden gedeeld met betrokken organisaties, maar ook met gemeenten en het ministerie;
  • Eventueel kunnen stadsspecifieke cijfers beschikbaar worden gesteld aan gemeenten voor het op gang brengen van een dialoog tussen gemeente en betreffende kinderboerderij(en) over een gezamenlijke lokale aanpak.
@kiboActief