Dumping en afstandsdieren

Er is geen exact beeld hoeveel dieren er gedumpt worden bij kinderboerderijen of hoe vaak er verzoeken komen om dieren op te nemen. Dat het gebeurd is een feit, maar echte feiten ontbreken. Het beschikbaar hebben van feiten vanuit de verschillende organisaties die met dit probleem te maken hebben is belangrijk om gerichter te kunnen werken aan oplossingen en samenwerking hierbij.

Dumpen van dieren bij kinderboerderijen
KinderboerderijenActief is samen met Dierenlot bezig om een onderzoek te starten naar het dumpen van dieren op de kinderboerderij. Het doel is om inzicht te geven in de problematiek rondom het dumpen van dieren door particulieren bij kinderboerderijen; in welke mate dit voorkomt, bij welke diersoorten en hoe kinderboerderijen hiermee omgaan. Want we hebben namelijk geen goed beeld hiervan en ook niet over wat er vervolgens met die dieren gebeurt.

Er zijn diverse signalen dat o.a. kippen/hanen en konijnen worden gedumpt. Maar daar blijft het niet bij, ook cavia’s, katten, geiten, schapen, varkens en schildpadden vinden op één of andere manier vanuit particulieren een weg naar de kinderboerderij. Weliswaar heeft een deel van de kinderboerderijen hierop beleid en een protocol, maar we merken dat kinderboerderijen het best problematisch vinden hoe hiermee om te gaan in de praktijk. Laten ze bijvoorbeeld de dieren dan bij de kinderboerderij, dragen ze deze over aan de dierenambulance of verkopen ze de dieren? Wij vrezen dat in de huidige crisis mensen in toenemende mate tot dumping zullen overgaan omdat ze geen geld willen of kunnen besteden aan hun dieren en ook niet nadenken tijdens de aanschaf wat de consequenties zijn van een dier goed verzorgen. Vaak zie je een piek ontstaan bij vakantieperiodes, maar ook kan wellicht meespelen dat iedereen na corona weer aan het werk is gegaan.  

Wat betekent dit concreet?

  • DierenLot is samen met KinderboerderijenActief begin 2023 gestart met een aantal kinderboerderijen (36 deelnemers) met het maandelijks melden van feiten over gedumpte en afstandsdieren;
  • Waarbij vooraf kort het beleid van de betreffende kinderboerderijen wordt genoteerd;
  • Aan de hand van een beperkt aantal vragen wordt maandelijks inzichtelijk wat er precies aan aantallen en soorten gedumpt / aangeboden wordt;
  • Deze cijfers kunnen worden gedeeld met betrokken organisaties, maar ook met gemeenten en het ministerie;
  • Eventueel kunnen stadsspecifieke cijfers beschikbaar worden gesteld aan gemeenten voor het op gang brengen van een dialoog tussen gemeente en betreffende kinderboerderij(en) over een gezamenlijke lokale aanpak.

Resultaten beleid bij deelnemende kinderboerderijen

De inventarisatie heeft de volgende resultaten gegeven (totaal 36 deelnemers):

  • Ruim 80 % hield tot nu geen aantallen bij van gedumpte dieren of vragen daarover
  • Minder dan 20% laat alle gedumpte dieren op de kinderboerderij blijven
  • Bij ruim 90% van de boerderijen kan geen dier geplaatst worden (ook niet tegen betaling)
  • Als er kosten zitten aan gedumpte dieren (verzorging) dan betaald ruim 90% die zelf
  • Ruim 90% is wel bekend met het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

Wil je het volledige overzicht ontvangen? Stuur dan een mail met naam en organisatie naar info@kinderboerderijenactief.nl

Aandacht voor dit thema

18 augustus 2023 – Dierendump bij kinderboerderij: voor konijnen, cavia`s en kippen stiekem over het hek gezet – artikel Noord Hollands Dagblad
26/27 juli 2023 – Talloze ‘coronadieren’ worden stiekem gedumpt bij de kinderboerderijartikel Trouw
3 juli 2023 – Huisdieren worden gedumpt bij kinderboerderijen; ‘niet doen’ – item Jeugdjournaal
29 juni 2023 – Steeds vaker dieren gedumpt op kinderboerderijen, klik hier voor bericht op dier.nu
maart 2023 – Vakblad dierenhulpverlening klik hier om in te zien pagina 9 en 18 t/m 20

Meer weten over dierenwelzijn op de kinderboerderij?
Luister de podcast aflevering ‘Dierenwelzijn kinderboerderijdieren onder controle’

@kiboActief