Dumping en afstandsdieren

Begin 2023 was dit een feit: Er is geen exact beeld hoeveel dieren er gedumpt worden bij kinderboerderijen of hoe vaak er verzoeken komen om dieren op te nemen. Dat het gebeurd is een feit, maar echte feiten ontbreken.

In januari 2023 is Kinderboerderijen Actief de inventarisatie gestart om hier verandering in te brengen, samen met 36 Nederlandse kinderboerderijen en gestimuleerd door DierenLot.

Na 1 jaar zijn er dus wel feiten beschikbaar!

22 febr. 2024

Duizenden verzoeken tot opname van huisdieren op kinderboerderijen afgewezen

Veel dieren worden bij Kinderboerderijen gedumpt. Dat blijkt uit de inventarisatie die Kinderboerderijen Actief het afgelopen jaar in samenwerking met Stichting DierenLot onder 36 kinderboerderijen heeft gehouden.

Vooral konijnen, kippen en cavia’s werden door mensen achtergelaten. Daarnaast hebben deze kinderboerderijen maar liefst 1.650 verzoeken gekregen van mensen die vroegen of zij een plekje over hebben voor hun huisdier.

“We kunnen concluderen dat dumpen van dieren bij een kinderboerderij geen enkele zin heeft, want gedumpte dieren blijven zelden op de kinderboerderij. Ook voor dieren die aangeboden worden is zelden een plekje bij een kinderboerderij. Meer dan 90% van deze dieren konden niet terecht bij de kinderboerderij. Als we deze resultaten vertalen naar landelijke aantallen, zou dat betekenen dat er circa 1.110 dieren het afgelopen jaar zijn gedumpt en 18.500 verzoeken zijn gedaan door particulieren om hun huisdier onder te brengen bij een kinderboerderij. Wij vrezen het ergste voor wat er uiteindelijk met al die aangeboden dieren die we niet kunnen opvangen is gebeurd”, aldus Hans de Rijk van Kinderboerderijen Actief. Hij roept dan ook mensen die niet meer voor hun dier kunnen zorgen op om contact op te nemen met dierenopvangcentra om te praten over betere oplossingen.

Mensen hebben misschien het beeld ‘het komt dan wel goed met mijn dier’

Dieren worden vaak zonder enige waarschuwing achtergelaten, zonder rekening te houden met hun behoeften, gezondheid of veiligheid. Kinderboerderijen hebben echter beperkte middelen en kunnen niet altijd de zorg bieden die deze dieren nodig hebben. Sterker nog, waar mensen die hun huisdier dumpen wellicht nog denken dat hun dier bij een kinderboerderij vast goed terecht komt, komen ze in de praktijk van een koude kermis thuis. Want van de geregistreerde, gedumpte dieren bleef uiteindelijk geen enkel dier op de kinderboerderij zelf. Kinderboerderijen zorgen ervoor dat dieren die bij hun gedumpt worden uiteindelijk wel een plek krijgen waar ze kunnen blijven, maar al dit verplaatsen komt niet ten goede aan het dierenwelzijn.

Ook de vele verzoeken van mensen die wel netjes van tevoren hadden gevraagd of de kinderboerderij misschien een plekje had voor hun konijn, cavia, kip of vogel kregen meestal te horen dat dat helaas niet mogelijk was. Stichting DierenLot vreest dan ook dat veel van deze dieren uiteindelijk gewoon in de omgeving worden achtergelaten met alle gevolgen van dien. ‘Als ze geluk hebben, worden deze dieren gevonden en door de dierenambulance naar de opvang gebracht, maar konijnen en cavia’s zijn gemakkelijke slachtoffers voor roofdieren en zijn helemaal niet gewend om zichzelf te redden’.   

Dumpen van dieren is misdrijf

Bovendien is het dumpen van dieren, op kinderboerderijen of elders, een strafbaar feit volgens de wet. Als mensen niet langer voor een huisdier kunnen zorgen, is het verstandig om contact op te nemen met lokale dierenopvangcentra of andere organisaties die gespecialiseerd zijn in het herplaatsen van dieren. Zij kunnen helpen een passende oplossing te vinden, waarbij de gezondheid en het welzijn van het dier voorop staan.

Het onderzoek naar dumpingen is in 2023 voor het eerst gedaan met 36 kinderboerderijen. Ook in 2024 gaan Kinderboerderijen Actief en Stichting DierenLot het aantal gedumpte dieren op kinderboerderijen verder onderzoeken. Het aantal deelnemende kinderboerderijen is inmiddels gestegen naar 50 die maandelijks hun gegevens gaan aanleveren. Tevens wordt bekeken hoe kinderboerderijen samen met andere organisaties een ‘Huisdier Informatie Punt’ kunnen zijn in de buurt, zodat mensen beter gaan nadenken over de aanschaf en verzorging van een huisdier.

Wat cijfers

  • top 3 gedumpte dieren: 1e konijn, 2e kip, 3e cavia. Top 3 = 93% van totaal aantal gedumpte dieren
  • maand mei is top dump maand
  • 0 gedumpte dieren zijn op de kinderboerderij gebleven
  • aan 36 kinderboerderijen is 1650 keer verzoek gedaan om dier te plaatsen, dat is 45,8 dieren per kinderboerderij
  • 100 dieren hebben na het verzoek een plekje gevonden op de kinderboerderij of via de kinderboerderij bij een nieuw thuis

Meer cijfers zijn beschikbaar.

Achtergronden inventarisatie, klik hier

Wil je het volledige overzicht van 1 jaar inventarisatie ontvangen? Stuur dan een mail met naam en eventueel organisatie naar info@kinderboerderijenactief.nl

(Media) Aandacht voor dit thema, klik hier

Meer weten over dierenwelzijn op de kinderboerderij?
Luister de podcast aflevering ‘Dierenwelzijn kinderboerderijdieren onder controle’

@kiboActief