Culturele Diversiteit & Kinderboerderij

Hoe kunnen we zorgen voor meer diversiteit op de kinderboerderij en het NDE centrum?

Rond dit thema werd op 16 april in Den Haag een expert meeting georganiseerd en zijn ambities vastgelegd.

Het is een veel gehoorde verzuchting: “We doen ons best om meer diversiteit onder de medewerkers van de kinderboerderijen te krijgen, maar het lukt niet.” Onder de bezoekers is diversiteit geen enkel probleem. Jong en oud, met of zonder beperking, iedere kleur en culturele achtergrond weet de weg naar de kinderboerderijen te vinden. Daar tegenover staat dat de medewerkers toch vooral wit zijn. De wil om naar een meer divers personeelsbestand te gaan is er zeer zeker. Over de weg daar naartoe spraken zo’n veertig medewerkers van kinderboerderijen en NDE centra uit het hele land op 16 april in Den Haag.

Speciaal voor deze expertmeeting is de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldewsingh naar de Haagse Lobby in het Stadhuis gekomen. Zijn betrokkenheid bij de stadsboerderijen is groot. Van 2006 tot 2018 was hij wethouder in Den Haag waarvan vier jaar met de stadsboerderijen en milieueducatie in zijn portefeuille. Hij zag ook toen al dat vooral de bezoekers bi-cultureel waren. In zijn jaren als wethouder heeft Baldewsingh zijn best gedaan om meer mensen met diverse achtergronden bij de gemeente binnen te halen. Want: “Gemeenten moeten het goede voorbeeld geven, niet alleen door beleid te maken maar vooral ook door lef te tonen. Het gaat om kleur en religie maar ook om bijvoorbeeld mensen met een beperking, gender, LHBTIQ+ en de verhouding man-vrouw. De gemeente moet de norm stellen en die handhaven.”

Baldewsingh geeft ook meteen toe dat het hem niet gelukt is een meer diverse en inclusievere gemeente achter te laten. “Mijn fout was dat ik het niet verankerd heb.” Na verloop van tijd zag hij veel mensen met diverse achtergronden ook weer vertrekken. Om te zorgen voor verankering pleit Baldewsingh – als Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme – nu voor een integraal beleid en commitment op het hoogste niveau. Hij wil dat leidinggevenden cursussen volgen om kennis en inzichten over diversiteit en inclusie te vergroten. Een meer diverse samenstelling van het personeelsbestand biedt kansen, het zorgt voor meer creativiteit, andere gezichtspunten en een groter aanbod aan medewerkers in een krappe arbeidsmarkt.

Het complete verhaal van de bijeenkomst vind je hier

De betrokken en organiseerden partijen, vSKBN – GDO – afdeling Stadsboerderijen en Milieueducatie Den Haag, hebben hun ambities vastgelegd. Klik hier voor het overzicht. Een aanjagersrol neemt Hans de Rijk ter hand:

  • Aanjagersrol op dit thema ‘pakken’, door na half en één jaar ervaringen bij deelnemers aan sessie op te halen, stimuleren van ‘maatjes verbindingen’ op dit vlak en actief het delen van ervaringen bevorderen. Zo mogelijk een bijeenkomst organiseren om ervaringen uit te wisselen.
  • Maken van een podcast aflevering over dit thema t.b.v. medewerkers van de kinderboerderijen en NDE centra

NCDR

De NCDR zal de betrokkenen vragen naar de vorderingen van de ambities.
Meer informatie is te vinden op de website van de ncdr   

@kiboActief