Helft kinderboerderijen rookvrij

De helft van de kinderboerderijen in Nederland rookvrij.
Kinderboerderij Terneuzen wordt per 11 juli rookvrij en is daarmee de 200e rookvrije kinderboerderij. In het Nationaal Preventie Akkoord is de ambitie vastgelegd om alle kinderboerderijen binnen afzienbare tijd rookvrij te krijgen. Zo worden kinderen beter beschermd tegen de schadelijke effecten van tabak en leveren kinderboerderijen een bijdrage aan een gezonder Nederland.

Draagvlak bij Nederlander
Uit recent onderzoek  in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij blijkt dat  92% van de Nederlanders  voor een geheel rookvrije kinderboerderij is. Meer mensen vinden dit jaar dat kinderboerderijen (van 89% naar 92%) geheel rookvrij moeten zijn. Dat is ook een extra steuntje in de rug van de 50% van de kinderboerderijen die de stap naar een rookvrij terrein nog gaan maken. 

Kinderboerderij Terneuzen verantwoord open
De corona maatregelen hebben effect op de openstelling van kinderboerderijen. Steeds meer kinderboerderijen gaan weer verantwoord open na het nemen van maatregelen. Kinderboerderij Terneuzen opent de deuren en start dan ook rookvrij. Alois Neve, voorzitter Stichting Kinderboerderij Clinge-Terneuzen, legt het uit “Een verantwoorde keuze! De kinderboerderij Terneuzen heeft zich nog een doel gesteld. Wij bieden een zinvolle dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking die onder de koepel van Stichting Tragel wonen.”
Het aantal Zeeuwse rookvrije kinderboerderijen stijgt door de keuze in Zeeuws Vlaanderen tot boven het landelijk gemiddelde.

Gratis rookvrij bord en hulp
Het platform Kinderboerderijen Actief stimuleert samen met andere organisaties als Gezondheidsfonds voor Rookvrij, GGD’en en Vereniging Nederlandse Gemeenten zoveel mogelijk kinderboerderijen zelf aan de slag te gaan om hun terrein rookvrij te maken. Daarvoor is een handig stappenplan ontwikkeld. Voor iedere kinderboerderij die de stap naar een rookvrij terrein maakt is een gratis rookvrij bord beschikbaar.  Ook kinderboerderijen die al wel rookvrije maatregelen hebben genomen, maar nog geen bord hebben geplaatst, kunnen zich melden bij KinderboerderijActief. Meer informatie over rookvrije kinderboerderijen is te vinden op www.kinderboerderijenactief.nl/rookvrij


Overig nieuws

@kiboActief