Kinderboerderij De Punt ‘vetste kinderboerderij 2014’

Kinderboerderij De Punt uit Zierikzee is de ‘vetste kinderboerderij van 2014’ is geworden. Dit is de 1e prijs in de Vette Top 25, een wedstrijd waarin 49 kinderboerderijen hebben gestreden wie de meeste gebruikte oliën en vetten ingezameld heeft. Ingeleverde vetten worden gerecycled en dat is duurzaam. Ze krijgen een tweede leven als biobrandstof. Bovendien voorkomt inlevering van vetten verstoppingen in het riool omdat ze daardoor niet langer door de gootsteen worden gespoeld.
In 2014 is in totaal 13.120 kg gebruikt vet ingeleverd op de 49 kinderboerderijen. Hiervan is 11.808 liter biodiesel gemaakt.

De wedstrijd is een initiatief van KinderboerderijenActief.nl, de Watercoalitie en van de landelijke campagne Vet, Recycle het! Vetinzameling past als initiatief prima bij de kinderboerderijen en benadrukt dat zij een rol willen spelen in het duurzamer maken van de maatschappij. De kinderboerderijen willen niet alleen zelf duurzaam zijn, zij willen dat ook uitdragen naar hun bezoekers. Jaarlijks worden alle kinderboerderijen te samen maar liefst 25 miljoen keer bezocht en daarmee bereiken zij een groot publiek. De Top 3 wordt compleet gemaakt door stadsboerderij Gagelhoeve en Herweijerhoeve (beide Den Haag)

Op 16 december heeft wethouder Ad Verseput (gemeente Schouwen Duiveland) de prijs overhandigd op kinderboerderij de Punt (zie foto boven). De prijzen: een optreden van een Afval Theater, een demonstratie met camerawagen van RRS voor een kijkje in het riool, 180 vettrechters en een recyclespel werden enthousiast in ontvangst genomen.

Jaarlijks veel extra kosten voor gemeenten
TV-kok Jeremy Vermolen over het inleveren van gebruikt vet op de kinderboerderij “Vet moet je gewoon apart inleveren, dat is veel duurzamer. Zorg je ook dat het riool niet verstopt. En hoe meer inzamelpunten er komen hoe beter, dus mooi dat het ook bij kinderboerderijen kan. En leuk dat zij er nog wat op kunnen verdienen.” Ook gemeenten en rioolbeheerders juichen het initiatief toe om oud vet te verzamelen en in te leveren. Zo wordt voorkomen dat er door verstoppingen veel kosten gemaakt moeten worden door de gemeente. De kinderboerderij is duurzaam en dichtbij, ook voor het inleveren van het gebruikte vet de komende feestdagen.

Oud vet als inkomstenbron
Voor kinderboerderijen kan het aantrekkelijk zijn om vet in te zamelen, zij krijgen namelijk per liter ingezameld vet een vergoeding van het recyclebedrijf die het vet ophaalt. Dit is voor kinderboerderijen een manier om extra inkomsten te generen en extra service te bieden aan de bezoekers. Als consumenten ervoor kiezen om het gebruikte vet en olie bij kinderboerderijen in te leveren dan kan dat door de gebruikte oliën of vetten in de originele fles of lege plastic fles of pot te gieten . Op www.vetrecyclehet.nl is meer informatie over vetinzameling te vinden.

Kijk hier voor de complete top 25.


Overig nieuws

@kiboActief