Alle kinderboerderijen en bezoekers Waterbewust

Op 11 april werd in Gouda het eerste exemplaar van de Handreiking Alle kinderboerderijen en hun bezoekers klimaatbestendig en waterbewust overhandigd aan de voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Het bijbehorende werkboek voor kinderboerderij De Goudse Hofsteden is ook uitgereikt aan  de heer Hoeve (voorzitter van de kinderboerderij), de heer Kastelein (heemraad van Rijnland), mevrouw Niezen (wethouder van Gouda) en de heer van der Meer (directeur van Oasen). Mede dankzij de betrokkenheid van deze organisaties, van (lokale) bedrijven en verschillende scholen worden op deze kinderboerderij concrete zaken uitgevoerd om bezoekers te informeren en te inspireren tot klimaatbestendig en water- en bodembewust handelen.

Pilots in Gouda en Zevenbergen
In opdracht van de Watercoalitie (ministerie van Infrastructuur & Milieu) en het kennisprogramma DuurzaamDoor (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) hebben wij een handreiking gemaakt voor alle kinderboerderijen in Nederland. De basis voor dit document vormen pilots, die zijn uitgevoerd in Gouda bij De Goudse Hofsteden en bij De Dierenploeg in Zevenbergen. Bij dit project werkte de Vereniging gemeenten voor duurzame ontwikkeling samen met Atelier GroenBlauw.

12 april 2016

presentatie waterelement voor op kinderboerderij door leerling technasium

water kb


Overig nieuws

@kiboActief