Privacyverklaring

Kinderboerderijen Actief registreert jouw gegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De privacy verklaring van Kinderboerderijen Actief is van toepassing op alle verwerking van persoonsgegevens door Kinderboerderijen Actief via websites en overige kanalen. Deze privacy verklaring geldt niet voor websites of activiteiten van andere organisaties waar Kinderboerderijen Actief naar verwijst. Kijk hiervoor op de betreffende sites van deze organisaties. De privacy verklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Gegevensverwerking

2. Gegevensverzameling via acties

3. E-mail

4. Jouw rechten

5. Klachten

 1. Gegevensverwerking
  Kinderboerderijen Actief gaat zorgvuldig om met jouw gegevens en verkoopt gegevens niet aan derden. Vragen over data? Neem contact met ons op via info@kinderboerderijen.nl

Kinderboerderijen Actief verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van  promotie van activiteiten en acties van kinderboerderijen.

Kinderboerderijen Actief draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die vanuit hun functie bevoegd zijn. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de aangegeven doeleinden en daarmee verenigbare doeleinden. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

Kinderboerderijen Actief schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om je Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

 1. Gegevensverzameling via acties
  Kinderboerderijen Actief verzamelt via acties persoonsgegevens. Dit gebeurt wanneer je je aanmeldt voor de e-mailnieuwsbrief van Kinderboerderijen Actief Het betreft alleen een e-mailadres.
 2. E-mail
  Als je als deelnemer aan een actie je e-mailadres aan Kinderboerderijen Actief hebt verstrekt, wordt je maximaal 5 keer per jaar via e-mail geïnformeerd over acties en overige activiteiten van Kinderboerderijen. Je kunt je op ieder moment afmelden voor deze e-mails door middel afmeld reactie naar info@kinderboerderijenactief.nl
 3. Jouw rechten
  Je kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in je gegevens die door Kinderboerderijen Actief worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Je mag ook vragen om je gegevens uit onze de te wissen. Via info@kinderboerderijenactief.nl kun je jouw wensen ten aanzien van jouw rechten en de eerder, door jou gegeven toestemming, intrekken.
 4. Klachten
  Wij helpen je graag indien je een klacht hebt over onze organisatie. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Kinderboerderijen Actief houdt zich het recht voor de privacy verklaring te wijzigen. Lees daarom regelmatig deze privacy verklaring.

Privacy verklaring Kinderboerderijen Actief, Honselersdijk, 24 mei 2019

 

@kiboActief