informatiebijeenkomsten rookvrije speelplek

Samen met NUSO / Jantje Beton zal KinderboerderijenActief de komende periode informatie bijeenkomsten organiseren. Op deze bijeenkomsten krijgt u handvatten om de weg naar een rookvrije speelplek goed af te kunnen leggen. Er is volop gelegenheid om ‘hobbels’ in de lokale situatie naar voren te brengen en vragen te stellen.

De data / locaties zijn:
In deze Corona periode is het (soms) lastiger om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Samen met andere preventietafel partners worden regelmatig (online) bijeenkomsten georganiseerd

21 oktober 2021, 14.30 (Oosterhout) – kennis- en inspiratiesessie – Samen in actie voor een rookvrij West Brabant
Op 21 oktober 2021 organiseert GGD West-Brabant een kennis en inspiratiemiddag om elkaar te inspireren en uit te dagen om gezamenlijk stappen te zetten richting een rookvrij West-Brabant. In West-Brabant willen we rookvrij opgroeien vanzelfsprekend maken. Tijdens de kennis & inspiratiemiddag staan we stil bij het belang van een Rookvrije Generatie en hoe we met elkaar verder aan de slag kunnen. In de verschillende deelsessies gaan we de inhoud in om vervolgens met elkaar weer een stap verder te komen. We streven naar het hogere doel: ‘Een Rookvrije Generatie in 2040 en het percentage rokers is gedaald naar 5%’. Alleen samen kunnen we dit bereiken.
Aanmelden kan via deze link

Eerdere bijeenkomsten en media aandacht
Bij de bijeenkomst in Breda (13 maart 2019) was een journalist van BN de Stem aanwezig. Lees hier het artikel

2 Haagse kinderboerderijen rookvrij (29 aug 2019) bericht en filmpje bij Den Haag FM

Terug naar pagina rookvrije kinderboerderijen

@kiboActief