Samen Spelen Belofte

Spelen is van levensbelang voor alle kinderen. Als kinderen de kans krijgen, spelen ze altijd en overal. En vooral: samen met andere kinderen. Voor meer dan 100.000 kinderen met een beperking is samen spelen niet altijd vanzelfsprekend. Negen van de tien speelplekken zijn voor hen niet toegankelijk. Opvoeders en zorgverleners stellen zich vaak (te) beschermend op. En kennis over samen spelen ontbreekt of is moeilijk te vinden.

De gevolgen zijn groot. Kinderen die niet samen kunnen spelen worden geremd in hun ontwikkeling, hebben weinig tot geen vriendjes in de buurt, ervaren dat ze er niet bij horen en voelen zich eenzaam. Deze negatieve ervaringen dragen zij de rest van hun leven met zich mee. Het VN-Verdrag Handicap benadrukt het recht om samen op te groeien en samen te spelen. Hier is een wereld te winnen.

De initiatiefnemers van het SamenSpeelAkkoord ondertekenen allemaal een eigen belofte. Daarin staat hoe zij in 2020-2021 concreet bijdragen aan het realiseren van de drie ambities:
– Een Inclusieve Speelcultuur
– Meer samenspeelplekken
– Meer en betere toegankelijke kennis over Samen spelen

Kinderboerderijen Actief heeft op 25 juni 2020 een belofte gedaan om het Samen Spelen via kinderboerderijen aan te jagen. Hiervoor wordt het volgende ingezet:
1. Benoemen, stimuleren en aandacht geven aan samen spelen in verschillende offline en online communicatiekanalen, op regionale en landelijke kinderboerderij bijeenkomsten en bij opleidingen voor de sector;
Klik hier voor geplande promotie en gedane acties

2. Minimaal drie impactvolle samenwerkingen aangaan met andere initiatiefnemers van het SamenSpeelAkkoord t.b.v. een inclu­sieve speelcultuur en meer samenspeel­plekken op kinderboerderijen;
Klik hier voor samenwerkingsacties opgezet met anderen

3. Inventariseren en delen van goede voorbeelden van samenspelen op kinderboerderijen en wensen bij kinderboerderijen om een samenspeelplek te verbeteren of te realiseren. Dit zorgt voor een overzicht van lokale mogelijkheden en ambities;
Klik hier voor een overzicht van kinderboerderijen samen spelen in de praktijk gebracht hebben of met ambities

De belofte vind je hier

@kiboActief