Rookvrije kinderboerderijen onderdeel Nationaal Preventie Akkoord

Een gezonder Nederland…

…dát is wat we willen bereiken. Met kinderen die een goede start maken en daar hun leven lang profijt van hebben. Met actieve volwassenen, die fit hun pensioen in gaan. En met ouderen die veel gezonde levensjaren hebben en zo lang mogelijk meedoen in de samenleving. Dát is de ambitie van dit Nationaal Preventieakkoord.
Zo begint Staatssecretaris Paul Blokhuis (Ministerie VWS) de inleiding van het Nationaal Preventie Akkoord.

Op vrijdagmiddag 23 november is dit akkoord gepresenteerd en hebben Kinderboerderijen Actief en NUSO het akkoord ondertekend om samen te werken aan een rookvrije speelplek.

Om te komen tot een goed preventieakkoord is met een brede coalitie van maatschappelijke partijen en bedrijfsleven gesproken en onderhandelt. Een breed scala aan maatregelen dragen bij aan een rookvrije generatie!

Gezien de doelstelling van het akkoord is het logisch dat ook kinderboerderijen een plek daarin hebben. Voor veel kinderen is een bezoek aan de kinderboerderij natuurlijk heel gewoon. Dan is het goed om van de kinderboerderij een rookvrije (kind)omgeving te maken en dus rookvrij te zijn

Ambities kinderboerderijen
KinderboerderijenActief is als ‘aanjager’ van kinderboerderijen gesprekspartner bij het Preventie Akkoord aan de thematafel ‘roken’. In het akkoord heeft KinderboerderijenActief de volgende ambities vast laten leggen:
–  alle kinderboerderijen in 2020 rookvrij. Realisering zal samen met Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland, gemeenten, GGD`s, NUSO, Jantje Beton en de Alliantie Nederland Rookvrij uitgevoerd worden.
– KinderboerderijenActief in overleg met Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gemeenten en Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland bewerkstelligen dat een rookvrije locatie als voorwaarde wordt opgenomen voor gemeentelijke financiering van kinderboerderijen, uiterlijk in 2020.

Realisatie van deze ambities kan je alleen maar samen doen! Maar met de verbindingen tussen partijen moet dit lukken.

Ga naar www.kinderboerderijenactief.nl/rookvrij voor meer informatie over de weg naar een rookvrije kinderboerderij

@kiboActief