Voorwaarden gewijzigde regeling dierlijke producten

(regeling inzameling gebruikte frituuroliën en vetten)

Een kinderboerderij welke inleverpunt wil zijn van gebruikte (frituur- en bak) oliën / vetten moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De inleverbak moet op minimaal 5 meter van een dierenverblijf geplaats worden.
 • De inleverbak moet zodanig afgesloten zijn dat bezoekers geen mogelijkheid hebben om het gebruikte vet eenvoudig uit de inleverbak te halen.
 • De kinderboerderij zorgt voor een ordelijke en nette situatie rond de inleverbak
 • Bij de inleverbak worden bezoekers geïnformeerd over:
  Op welke wijze het inleveren moet gebeuren (in de bak, in afgesloten flessen)
  Met welk doel het vet / olie ingeleverd wordt (hergebruik als biobrandstof)
 • Van iedere keer dat vet/olie op de kinderboerderij wordt opgehaald door een geregistreerd vervoerder wordt een afvoer document achtergelaten waarop in ieder geval aangegeven wordt: datum, naam van de kinderboerderij, hoeveel er op is gehaald, door welke vervoerder opgehaald is en naar welk erkend verwerkings- en/of opslagbedrijf het gaat. Deze formulieren worden door de kinderboerderij minimaal een jaar bewaard en kunnen op verzoek overlegd worden.
 • De kinderboerderij werkt jaarlijks actief mee aan het aanleveren van gegevens over ingezamelde hoeveelheden gebruikt vet/olie t.b.v. promotionele activiteiten
 • De kinderboerderij wordt op een openbaar beschikbare lijst geplaatst, zodat er voor iedereen (bezoekers en instanties) een actueel overzicht beschikbaar is.
 • Iedere kinderboerderij is zelf verantwoordelijk om het bovenstaande in orde te maken en te onderhouden.
 • De Kinderboerderij zal actief een melding doen bij de gemeente waarin zij gelegen zijn om aan te geven dat zij actief bezig zijn met inzameling van reststromen. Dit geeft de mogelijkheid voor afspraken over het opnemen van ingezamelde hoeveelheden in de gemeentelijke rapportages en/of combineren van promotieacties.
 • Publiekstoegankelijke veehouderijen zijn uitgesloten van deze uitzonderingsmogelijkheid om een inleverbak te plaatsen (bepalend is de SBI code waaronder de registratie bij de KvK vermeldt staat)

  meer informatie info@kinderboerderijenactief.nl

  terug naar informatie over inleveren vetten en oliën

  @kiboActief