Mensen maken … de kinderboerderij

Mensen zijn de bepalende factor voor wat je met een kinderboerderij kan doen!

Het enthousiasme en de aanpak bepalen de sfeer. En die sfeer wordt door vaste (betaalde) en vrijwillige krachten gemaakt op de kinderboerderijen.
De volgende stelling is passend: een kinderboerderij kan niet zonder vrijwilligers.
In de Kinderboerderijen Actief podcast afleveringen over vrijwilligers worden ontwikkelingen op vrijwilligersgebied besproken met Joost van Alkemade. Hij is directeur van NOV (koepel organisatie van Vrijwilligerswerk).
Dick ter Steege, woordvoerder CBS, gaat in op het onderzoek dat recent door het Centraal Bureau voor de  Statistiek  is gedaan.
Natuurlijk komen ook verschillende (vrijwillige) kinderboerderijmedewerkers aan het woord (Kinderboerderij Goudse Hofsteden, Stadsboerderij Herweijerhoeve en Kinderboerderij de Veldmuis).

In de 2e aflevering het vervolg van het gesprek met Joost, o.a. over wering van jongere vrijwilligers. Ellen van Helden voorzitter van kinderboerderij Dierendal Waddinxveen geeft een inkijkje in haar dilemma`s rond dit thema. Lisanne Lely van NL Cares vertelt over het incidenteel vrijwilligerswerk wat zij faciliteren.
Liane en Jan, beide bestuursleden van buurtboerderij Nijkamphoeve in Den Haag, hebben hun eigen verhaal gedaan in een kleine podcast vorm.

Meer informatie over NOV vind je hier

Meer informatie over het vrijwilligersonderzoek van het CBS vind je hier

Meer informatie over flexibel vrijwilligerswerk via NL Cares vind je hier

De podcast kan je beluisteren via spotify of de website  

Promotiefilmpje Mensen maken de kinderboerderij deel 1

Promotiefilmpje Mensen maken de kinderboerderij deel 2

@kiboActief