Kinderzwerfboek supporter kinderboerderijen Actief Toer

De Kinderboerderijen Actief Toer kan niet zonder supporters die de deelnemende kinderboerderijen promoten en steunen.

Kinderzwerfboek,  is in 2017 supporter van de kinderboerderijen Actief Toer.

Kinderzwerfboek wil kinderen stimuleren om thuis en in de vrije tijd boeken te lezen. Lezen is heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Voor lezen is namelijk
het hele brein nodig: de waarneming, de taal, het redeneren, het geheugen de aandacht en het vermogen om te selecteren tussen hoofd- en bijzaken. Ook prikkelt
lezen de verbeeldingskracht: je kunt je echt helemaal verliezen in een verhaal en je eigen film erover maken in je hoofd. Maar lezen is vooral erg leuk en ontspannend.
Nog steeds verlaat 15% van de kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand. Maar als er thuis boeken zijn, gaan kinderen gemiddeld drie jaar langer naar school dan leeftijdsgenoten uit gezinnen zonder boeken. Boeken stimuleren tot doorleren, ongeacht sociaal milieu of cultuur. Hierdoor hebben ze later meer kans op een goede toekomst.

Op www.kinderzwerfboek.nl is meer informatie te vinden over kinderzwerfboekstations en kinderboeken uit zwerven sturen.

Meer info over de Kinderboerderijen Actief Toer klik hier


Overig nieuws

@kiboActief