Nieuws

Helft kinderboerderijen rookvrij

De helft van de kinderboerderijen in Nederland rookvrij.
Kinderboerderij Terneuzen wordt per 11 juli rookvrij en is daarmee de 200e rookvrije kinderboerderij. In het Nationaal Preventie Akkoord is de ambitie vastgelegd om alle kinderboerderijen binnen afzienbare tijd rookvrij te krijgen. Zo worden kinderen beter beschermd tegen de schadelijke effecten van tabak en leveren kinderboerderijen een bijdrage aan een gezonder Nederland.

Draagvlak bij Nederlander
Uit recent onderzoek  in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij blijkt dat  92% van de Nederlanders  voor een geheel rookvrije kinderboerderij is. Meer mensen vinden dit jaar dat kinderboerderijen (van 89% naar 92%) geheel rookvrij moeten zijn. Dat is ook een extra steuntje in de rug van de 50% van de kinderboerderijen die de stap naar een rookvrij terrein nog gaan maken. 

Kinderboerderij Terneuzen verantwoord open
De corona maatregelen hebben effect op de openstelling van kinderboerderijen. Steeds meer kinderboerderijen gaan weer verantwoord open na het nemen van maatregelen. Kinderboerderij Terneuzen opent de deuren en start dan ook rookvrij. Alois Neve, voorzitter Stichting Kinderboerderij Clinge-Terneuzen, legt het uit “Een verantwoorde keuze! De kinderboerderij Terneuzen heeft zich nog een doel gesteld. Wij bieden een zinvolle dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking die onder de koepel van Stichting Tragel wonen.”
Het aantal Zeeuwse rookvrije kinderboerderijen stijgt door de keuze in Zeeuws Vlaanderen tot boven het landelijk gemiddelde.

Gratis rookvrij bord en hulp
Het platform Kinderboerderijen Actief stimuleert samen met andere organisaties als Gezondheidsfonds voor Rookvrij, GGD’en en Vereniging Nederlandse Gemeenten zoveel mogelijk kinderboerderijen zelf aan de slag te gaan om hun terrein rookvrij te maken. Daarvoor is een handig stappenplan ontwikkeld. Voor iedere kinderboerderij die de stap naar een rookvrij terrein maakt is een gratis rookvrij bord beschikbaar.  Ook kinderboerderijen die al wel rookvrije maatregelen hebben genomen, maar nog geen bord hebben geplaatst, kunnen zich melden bij KinderboerderijActief. Meer informatie over rookvrije kinderboerderijen is te vinden op www.kinderboerderijenactief.nl/rookvrij

Kinderboerderijen Actief Aanjager Samen Spelen

Spelen is van levensbelang voor alle kinderen. Als kinderen de kans krijgen, spelen ze altijd en overal. En vooral: samen met andere kinderen. Voor meer dan 100.000 kinderen met een beperking is samen spelen niet altijd vanzelfsprekend.
Kinderboerderijen Actief heeft op 25 juni een belofte gedaan om het samen spelen bij kinderboerderijen aan te jagen. Dit is onderdeel van het Samen Spelen Akkoord

Wil jij weten welke acties hieruit voortkomen? Klik hier voor het complete verhaal, inclusief beloften.

Eindelijk weer open, maar wel anders

Nu de Corona maatregelen in Nederland steeds verder worden versoepeld, gaan ook steeds meer kinderboerderijen weer open. Een door de sector opgesteld protocol moet ervoor zorgen dat dat op een verantwoorde manier gebeurt. ‘Helemaal gewoon’ is het nog niet, want voorlopig gelden er nog een aantal beperkende maatregelen. Maar één ding is niet veranderd: een bezoekje aan de kinderboerderij blijft een heerlijke tijdsbesteding.

‘De’ kinderboerderij bestaat eigenlijk niet. Sommige stadsboerderijen zijn grote organisaties met meerdere goed gekwalificeerde (betaalde) werknemers, maar er zijn ook kleine boerderijen waar alleen vrijwilligers werken. Bovendien maakt het een enorm verschil of de locatie midden in een drukke woonwijk in de grote stad ligt of in een kleine dorpskern in de provincie. Maar hoe verschillend ze ook zijn, de overeenkomsten overheersen. En dat geldt zeker in deze coronatijd.

Andere regels

Alle kinderboerderijen hebben te maken met dezelfde coronamaatregelen. Hierdoor is er bijvoorbeeld sprake van beperking van het aantal bezoekers, maar ook van aangepaste hygiënemaatregelen.

In het protocol zijn naast de algemeen geldende afstandsregels ook een aantal aangepaste huisregels opgenomen.

Veilig en dichtbij
Bezoekers van de kinderboerderijen komen bijna altijd uit de buurt. Dat betekent dat zij geen grote afstanden afleggen als ze naar ‘hun’ kinderboerderij gaan. Ze komen dan ook meestal lopend, met de fiets of met de auto. Het Openbaar Vervoer wordt hierdoor dus niet of nauwelijks belast.

De meeste bezoekers komen in gezinsverband, waarbij de gemiddelde leeftijd van de kinderen over het algemeen tussen de 0 en 10 jaar ligt. Uit de bevindingen van het RIVM blijkt dat deze leeftijdsgroep slechts een kleinere rol heeft bij verspreiding van Covid-19. Een bezoek in deze samenstelling geeft dan ook weinig kans op verspreiding als er voldoende afstand wordt gehouden. 

Peiling kinderboerderijmedewerkers
De afgelopen weken hebben Kinderboerderijen Actief en de vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland (vSKBN) een peiling gedaan onder kinderboerderijmedewerkers en -besturen. Enkele resultaten:

  • 80% verwacht met het protocol weer (beperkt) open te kunnen gaan.
  • Financiële verwachtingen i.v.m. sluiting:
  • 7,5% heeft op dit moment al een acuut financieel probleem
  • 27,5% verwacht een financieel probleem tussen 1 en 3 maanden
  • 65% verwacht voorlopig geen financiële problemen.

Deze laatste groep heeft een subsidie van een gemeente of is onderdeel van een gemeente. Daarnaast loopt in een aantal gevallen de bijdrage van zorgcliënten gewoon door.

  • 21% heeft gebruik gemaakt (of kunnen maken) van de TOGS regeling van de Rijksoverheid.
  • 61% vindt het prettig om te kunnen sparren met collega’s over de toe te passen maatregelen.

De kinderboerderijensector is klaar om verantwoord open te gaan en de medewerkers zijn blij om weer bezoekers te kunnen ontvangen, ook al is het nu nog even op afstand.

Nieuwe huisregels kort samengevat in een filmpje. Klik hier

@kiboActief