Initiatiefnemers en Partners

Initiatiefnemers

Hans de Rijk (Diereninfo)

Hans de Rijk heeft jarenlange ervaring op verschillende niveaus in het kinderboerderijenwerk. Hij is (in deeltijd) werkzaam als teamhoofd stadsboerderijen in Den Haag (10 gemeentelijke locaties). Daarnaast ontwikkelt hij via zijn eenmanszaak DierenInfo diverse initiatieven van, over, op en voor kinderboerderijen; o.a. uitgave KinderboerderijenCourant, KinderboerderijenActief Award, www.kinderboerderijenactief.nl, verzorgt cursus ’Hoe haal ik meer uit mijn kinderboerderij’. Hij is actief (geweest) bij de landelijke koepels o.a. als bestuurslid, adviseur, redactielid vakblad. Hans zijn drijfveer: De unieke kinderboerderij locatie met oneindig veel mogelijkheden en veel bezoekers verdient meer aandacht en waardering.

Stacks Image 576

DE BLAUWE NOORDZEE

De Blauwe Noordzee is het bureau voor ambitieuze non-profitorganisaties die inspiratie, meer financiële slagkracht en ondernemerschap willen. Gericht op het realiseren van hun idealen.
De Blauwe Noordzee heeft opdrachten voor uiteenlopende organisaties verricht, waaronder musea, zorginstellingen, gemeenten en vermogensfondsen.

Stacks Image 629

Partners

Fonds 1818
De Stichting Ondernemende Kinderboerderijen is mede tot stand gekomen dankzij Fonds 1818. Fonds 1818 is een vermogensfonds dat maatschappelijke projecten steunt in de regio Delft, Zoetermeer, Den Haag, Leiden, Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. Het fonds komt voort uit een fusie tussen de Nutsspaarbank te ‘s-Gravenhage en de VSB Bank in 1992.
Fonds Westland
Het doel van Fonds Westland is om de kwaliteit van de samenleving binnen de gemeente Westland te bevorderen door het verlenen van financiële steun aan projecten.
Dit kunnen projecten zijn op het gebied van kunst en cultuur, educatie, natuur en milieu, sport en recreatie,zorg en welzijn.
 
@kiboActief