Ouderen activiteiten op kinderboerderijen

Kinderboerderijen vormen een belangrijke ontmoetingsplek en vervullen daarmee een belangrijke sociale functie in wijk, dorp of stad. Kinderboerderijen zijn laagdrempelig en vaak een groene oase van rust, een ontmoetingsplek voor jong en oud! Kinderboerderijen willen de ontmoetingen van ouderen onderling en met andere groepen stimuleren. De afgelopen jaren hebben diverse kinderboerderijen in het werkgebied van de Stichting Ondernemende Kinderboerderijen speciale activiteiten voor ouderen georganiseerd.  Heel vaak gebeurde dat met andere (lokale) organisaties. Toch is er nog een stimulans nodig om ouderen activiteiten echt ingebed te krijgen in het standaard aanbod van kinderboerderijen.

 Aanleiding
Voor ouderen – of ze nu zelfstandig wonen of in een verzorgings- en verpleeghuis – zijn sociale contacten niet vanzelfsprekend. Het is bekend dat een grote groep ouderen zich eenzaam voelt, onvoldoende buiten de deur komt  en weinig kan deelnemen aan activiteiten.

Stimuleringsprogramma 2018
Het stimuleringsprogramma ‘ouderen op de kinderboerderij’ moet er voor zorgen dat het aanbod bewust voor ouderen georganiseerd activiteiten op kinderboerderijen toeneemt. Bijkomend voordeel is dat er meer lokale samenwerking kan ontstaan met andere (ouderen) organisaties.

Het project heeft een meerledige doelstelling:

  • Ouderen – voor wie het niet vanzelfsprekend is – hebben een zinvolle daginvulling
  • (Potentiële) vrijwilligers met name jongeren, laten kennismaken met vrijwilligerswerk en hen duidelijk maken welk verschil zij kunnen maken voor ouderen
  • Het project dient – bij voorkeur – een (verdere) impuls te geven aan meer activiteiten voor ouderen op de kinderboerderij.

De uitwerking
Iedere kinderboerderij in het werkgebied van SOK kan ook in 2018 één keer een bijdrage ontvangen voor een ouderenactiviteit. Het moment wanneer dit georganiseerd wordt is aan de individuele kinderboerderij om te bepalen. De bijdrage is €75 (naar eigen inzicht te gebruiken voor: versnaperingen; een extra attentie; eventueel bijdrage in te maken vervoerskosten ouderen etc).

Wat kan de Stichting Ondernemende kinderboerderijen t.a.v. de ouderen voor je betekenen?
De organisatie van de activiteit(en) is natuurlijk naar eigen invulling van jouw locatie, maar het kan soms handig zijn om even over de opzet e.d. te ‘sparren’. SOK kan indien nodig hier sparringpartner of stimulator zijn. Je kan dan denken aan:

  • Helpen bij het contact leggen met (ouderen)organisaties voor het werven van (eenzame) ouderen of samenwerking
  • Meedenken over de aanpak van publiciteit rondom deze activiteit
  • Zoeken naar contacten aangaande het ouderenwerk binnen jouw gemeente om de mogelijkheden die de kinderboerderij op dit vlak heeft onder de aandacht te brengen
  • Koppeling maken met andere kinderboerderijen die al ouderenactiviteiten hebben georganiseerd hebben en mogelijk goede voorbeelden en ervaringen kunnen delen.

Meer informatie en aanvragen van voorwaarden info@kinderboerderijenactief.nl

Georganiseerde / geplande ouderenactiviteiten in 2018
5 oktober, Den Haag / Stadsboerderij Reigershof i.s.m. Florence + boerderijkinderen > gezellige middag
4 oktober, Den Haag / Stadsboerderij Op den Dijk i.s.m. “de Ark” + KDV Femke DAK > gezellige middag jong en oud en dieren verwennen
3 oktober, Den Haag / Stadsboerderij Molenweide i.s.m. “de Paraplu”(Florence) + boerderijkinderen > High tea
23 augustus, Den Haag / Stadsboerderij Kakelhof  i.s.m. Nolenshage, Dorestad, Wijndalercentrum en Montesori Houtwijk > de bloemetjes worden buiten gezet
22 augustus, Den Haag / Stadsboerderij Gagelhoeve i.s.m. Stichting Eykenburg en BSO + boerderij vrijwilligers > Boerderij bingo
9 augustus (en iedere 2e donderdagmiddag v/d maand), Den Haag / Stadsboerderij Herweijerhoeve  > Gezellige bijeenkomst met verschillende (smakelijke) thema`s
28 mei, Den Haag / Stadsboerderij Woelige Stal  i.s.m. Florence Houthage, cato groepswonen team madelief en De Einder > Lekker genieten op de stadsboerderij
16 maart, Den Haag / Stadsboerderij Landzigt i.s.m. Verzorgingstehuis Leilinde en ouderenwerker + kinderdagverblijf > kinderen bakken pannenkoeken voor ouderen
17 januari, Den Haag / Stadsboerderij Schildershoeve i.s.m. WZH Schildershoek, Stichting Topaze en boerderijkinderen > samen kunst maken

Georganiseerde / geplande ouderenactiviteiten in 2017
15 november, Den Haag / Stadsboerderij Landzigt i.s.m. Ouderenconsulent Leidschenveen, zorginstellingen Rustoord en Leilinde > de stadsboerderij organiseert een BoerenBingo
13 oktober, Wassenaar / Kinderboerderij Wassenaar i.s.m. Zonnebloem  > herfststukjes maken
6 oktober, Den Haag / Stadsboerderij Reigershof i.s.m. Florence verzorgingstehuis  > naar buiten in het groen / bezoek aan boerderij
6 oktober, Den Haag / Stadsboerderij Woelige Stal i.s.m. Vaillant theater met ondersteuning leerlingen “de Einder” + ouderen > Boeren High Tea met diverse knuffel activiteiten met de dieren en een rondleiding over de boerderij
4 oktober, Den Haag / Stadsboerderij Molenweide i.s.m. Dagopvang de Paraplu > boerenlunch op stadsboerderij terwijl er verschillende spelletjes voor kinderen georganiseerd worden
4 oktober, Leiderdorp / Kinderboerderij De Houtkamp i.s.m. verzorgingstehuis Leytenrode > als aanvulling op de wekelijkse wandeling naar de kinderboerderij worden er nu extra activiteiten georganiseerd.
24 augustus, Den Haag / Stadsboerderij Kakelhof i.s.m. Nolenshage, Dorestad, Wijndalercentrum > leuke quiz voor ouderen waarmee ze in de bloemetjes worden gezet onder genot van live muziek en een hapje en drankje
5 juli, Den Haag / Buurtboerderij Nijkamphoeve i.s.m. verpleeghuis Houtwijk > ontvangstplek rolstoel wandel driedaagse met muziek, uitreiking medailles en drankje hapje

Rolstoel 3 daagse langs buurtboerderij Nijkamphoeve

Terug naar beginpagina SOK

@kiboActief