Rookvrije kinderboerderijen onderdeel Nationaal Preventie Akkoord

Een gezonder Nederland…

…dát is wat we willen bereiken. Met kinderen die een goede start maken en daar hun leven lang profijt van hebben. Met actieve volwassenen, die fit hun pensioen in gaan. En met ouderen die veel gezonde levensjaren hebben en zo lang mogelijk meedoen in de samenleving. Dát is de ambitie van dit Nationaal Preventieakkoord.
Zo begint Staatssecretaris Paul Blokhuis (Ministerie VWS) de inleiding van het Nationaal Preventie Akkoord.

Op vrijdagmiddag 23 november is dit akkoord gepresenteerd en hebben Kinderboerderijen Actief en NUSO het akkoord ondertekend om samen te werken aan een rookvrije speelplek.

Om te komen tot een goed preventieakkoord is met een brede coalitie van maatschappelijke partijen en bedrijfsleven gesproken en onderhandelt. Een breed scala aan maatregelen dragen bij aan een rookvrije generatie!

Gezien de doelstelling van het akkoord is het logisch dat ook kinderboerderijen een plek daarin hebben. Voor veel kinderen is een bezoek aan de kinderboerderij natuurlijk heel gewoon. Dan is het goed om van de kinderboerderij een rookvrije (kind)omgeving te maken en dus rookvrij te zijn

Ambities kinderboerderijen
KinderboerderijenActief is als ‘aanjager’ van kinderboerderijen gesprekspartner bij het Preventie Akkoord aan de thematafel ‘roken’. In het akkoord heeft KinderboerderijenActief de volgende ambities vast laten leggen:
–  alle kinderboerderijen in 2020 rookvrij. Realisering zal samen met Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland, gemeenten, GGD`s, NUSO, Jantje Beton en de Alliantie Nederland Rookvrij uitgevoerd worden.
– KinderboerderijenActief in overleg met Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gemeenten en Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland bewerkstelligen dat een rookvrije locatie als voorwaarde wordt opgenomen voor gemeentelijke financiering van kinderboerderijen, uiterlijk in 2020.

Realisatie van deze ambities kan je alleen maar samen doen! Maar met de verbindingen tussen partijen moet dit lukken.

Ga naar www.kinderboerderijenactief.nl/rookvrij voor meer informatie over de weg naar een rookvrije kinderboerderij

Vetste kinderboerderijen bekend!

Kinderboerderij De Punt uit Zierikzee de ‘vetste kinderboerderij van 2015’ is geworden. Dit is de 1e prijs in de Vette Top 4, een wedstrijd waarin 52 kinderboerderijen hebben gestreden wie de meeste gebruikte oliën en vetten ingezameld heeft. Ingeleverde vetten worden gerecycled en dat is duurzaam. Ze krijgen een tweede leven als biobrandstof. Bovendien voorkomt inlevering van vetten verstoppingen in het riool omdat ze daardoor niet langer door de gootsteen worden gespoeld.

In 2015 is in totaal 18.664 kg gebruikt vet ingeleverd op de 52 kinderboerderijen. Hiervan is 16.653 liter biodiesel gemaakt. In 2014 deden 49 kinderboerderijen mee aan de wedstrijd en werd er 13.120 kg ingezameld. Ook toen won Kinderboerderij de Punt de eerste prijs. De Top 4 wordt compleet gemaakt door de kinderboerderijen Gagelhoeve/Herweijerhoeve (beide Den Haag) De Dierenhof (Ridderkerk) Kinderboerderij de Goudse Hofsteden uit Gouda is gekozen tot kinderboerderij die het afgelopen jaar op diverse manieren de vetinzameling op de kinderboerderij het beste onder de aandacht heeft gebracht. De wedstrijd is een initiatief van KinderboerderijenActief.nl, de Watercoalitie en van de landelijke campagne Vet, Recycle het!

Jaarlijks veel extra kosten voor gemeenten

Vetinzameling past als initiatief prima bij de kinderboerderijen en benadrukt dat zij een rol willen spelen in het duurzamer maken van de maatschappij. Gemeenten juichen het initiatief toe om oud vet te verzamelen en in te leveren. De kinderboerderij is duurzaam en dichtbij, ook voor het inleveren van het gebruikte vet van de afgelopen feestdagen. Jaarlijks worden alle kinderboerderijen te samen maar liefst 25 miljoen keer bezocht en daarmee bereiken zij een groot publiek.

De ingeleverde vetten worden hergebruikt als biodiesel. Wat veel mensen niet weten is dat zij nu al biodiesel tanken aan de pomp. Biodiesel wordt bijgemengd bij gewone diesel.

Oud vet als inkomstenbron

Voor kinderboerderijen kan het aantrekkelijk zijn om vet in te zamelen, zij krijgen per liter ingezameld vet een vergoeding. Dit is voor kinderboerderijen een manier om extra inkomsten te generen en extra service te bieden aan de bezoekers. Als consumenten ervoor kiezen om het gebruikte vet en olie bij kinderboerderijen in te leveren dan kan dat door de gebruikte oliën of vetten in de originele fles of lege plastic fles of pot te gieten. Op www.vetrecyclehet.nl is meer informatie over vetinzameling te vinden.

12 januari 2016

FRH-kinderboerderij_A4-v2

Beloont voor record inzameling e-waste

Wecycle beloont kinderboerderijen voor recordinzameling e-waste

Het aantal kinderboerderijen dat zich in 2015 heeft ingezet om afgedankte elektrische apparaten en lampen in te zamelen, is voor het derde jaar op rij gestegen. In totaal werkten 164 (2014: 145) kinderboerderijen samen met Wecycle, de stichting verantwoordelijk voor de verantwoorde inzameling en recycling van e-waste. Wecycle ondersteunt deze kinderboerderijen financieel om materialen aan te schaffen. De totale inzameling steeg afgelopen jaar naar een record van 36.225 ingezamelde apparaten.

Voor de vier kinderboerderijen die de meeste apparaten inzamelden en voor een boerderij die zich inspande om het inleveren in de regio bekend te maken, was er naast de sponsorbijdrage van €250 ook nog eens bonus van €250.


Hoogste inzameling:
1. Zierikzee, Kinderboerderij De Punt: 3.050 apparaten
2. Ridderkerk,
Kinderboerderij De Dierenhof: 1.800 apparaten
3. Maastricht,
Kinderboerderij Daalhoeve: 1.350 apparaten
4. Den Haag,
Stadsboerderij Landzigt: 1.300 apparaten. (meer…)

Vuurwerkvrije zones bij kinderboerderijen

In steeds meer gemeenten wordt rond de jaarwisseling vuurwerkvrije zone ingesteld rond o.a. kinderboerderijen.
Een goede zaak zodat de dieren op de kinderboerderijen rond de jaarwisseling wat minder overlast ondervinden van vuurwerk.

31 december 2015

Spinnentelling Vroege Vogels

In het weekend van 12 en 13 september 2015 wordt door het VARA-BNN Radio/TV programma Vroege Vogels weer de Spinnentelling georganiseerd.

Iedereen kan hier aan meedoen.
Ook op een heel aantal kinderboerderijen zal er aandacht zijn voor deze telling of een telling met bezoeker(tjes) gehouden worden. Onderstaande kinderboerderijen organiseren een telactiviteit:

Gelderland
Apeldoorn – De Maten (datum volgt nog)

Noord Brabant
Breda – Wolfslaar (datum volgt nog)

Zuid Holland
Den Haag – Schildershoeve – 12 september 14.00 uur
Leidschendam – Rusthout – 12 september 11.00 – 17.00 uur Papendrecht – Papenhoeve – 12 en 13 september

Voor adressen klik hier

9 augustus 2015

al 19 deelnemers KB Actief Toer

Van 13 – 21 juni 2015 zal de Kinderboerderijen Actief Toer voor de 2e keer gehouden worden.

De Kinderboerderijen Actief Toer is een crowdfundingsactie waarbij kinderboerderijen gedurende een actiemaand proberen een spaardoel te realiseren met hulp van bezoekers, omwonenden, bedrijven en iedereen die de kinderboerderij een belangrijke voorziening in de buurt / stad vindt. D.m.v. acties en speciale activiteiten kan geld bij elkaar gebracht worden om het spaardoel te realiseren. Samen in actie voor de kinderboerderij!

Lees meer

@kiboActief