Corona

update 1 juli
Na het verschijnen van het Corona protocol Kinderboerderijen op 29 mei is er op 1 juli vanwege de versoepeling een aanvulling / aanpassing verschenen.
Een link naar beide documenten
Corona maatregelen protocol Kinderboerderijen
Wijzigingen op protocol kinderboerderijen per 1 juli

Het kinderboerderijenprotocol is ook toegevoegd aan de overzichtswebsite van alle protocollen in Nederland. mijncoronaprotocol.nl

Eerder verschenen informatie
Op 8 mei is het verbeterde protocol via vSKBN en Kinderboerderijen Actief naar alle kinderboerderijen gezonden.

Eind april is een enquete gehouden onder kinderboerderijenmedewerkers. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat 95% vond dat het concept protocol hielp bij het denkproces naar aangepaste openstelling.  Zo`n 75% geeft aan dat openstelling met deze randvoorwaarden mogelijk zou moeten zijn. De complete uitslag van de enquête komt later als deze afgesloten is. Eén ander element is ook bemoedigend in deze periode van #samen.

Iets meer dan 45% geeft aan graag samen met een collega na te denken over de toepassing op de eigen locatie.

Norm
Zoals je kan lezen in het document is er een norm bepaald. 1 persoon per 20m2 verhard terrein. Deze norm is niet zomaar tot stand gekomen. De afgelopen weken hebben we, Kinderboerderijen Actief en vSKBN,  een peiling gedaan bij een aantal kinderboerderijen. Een goed gevoel bij medewerkers en ‘handhaafbaarheid’ bij het maximaal aantal was een belangrijke factor bij het bepalen. Overigens moet je zelf kijken wat jou past, want iedere kinderboerderij en situatie.

Hulpmiddelen
Kinderboerderijen Actief heeft samen met kinderboerderijen een aantal hulpmiddelen voor een verantwoorde openstelling ontwikkeld:

  • algemeen promotiefilmpje voor ouders en grootouders om aan te geven dat een bezoek even anders is.
  • hulpmiddelenpakket

Bovenstaande is mede mogelijk gemaakt door een donatie van Fonds 1818. Meer informatie, stuur een mail naar info@kinderboerderijenactief.nl

Advies van Infectiepreventie deskundige GGD Haaglanden m.b.t. gebruik desinfectie:
Desinfecterende middelen moeten alleen ingezet worden waar desinfectie noodzakelijk is en dat is niet in een kinderboerderij of ander openbaar gebouw.

De verspreiding van het SARS-CoV-2 verloopt via uitgehoeste druppels die in en op de slijmvliezen terecht komen. Indirecte verspreiding via voorwerpen en oppervlakken speelt een zeer kleine rol
Het schoonmaken van de omgeving is wel zinvol, desinfectie niet.
Wat belangrijk is, is dat bijna altijd, en in het geval van het SARS-CoV-2 zeker, handen wassen met water en zeep en normaal huishoudelijk schoonmaken goed genoeg is. Het virus is hier niet bestand tegen. Meer info klik hier

Het kinderboerderijenprotocol is ook te vinden via de website
https://www.mijncoronaprotocol.nl/protocol/kinderboerderijen/ Op deze website zijn diverse protocollen van sectoren inzichtelijk.

Meer info over de start van het protocol traject klik hier

@kiboActief