advies gebruik desinfectie

Advies van Infectiepreventie deskundige GGD Haaglanden m.b.t. gebruik desinfectie:

Achtergrond bij het gebruik van desinfectantia voor handen en oppervlakken en voorwerpen

Desinfecterende middelen moeten alleen ingezet worden waar desinfectie noodzakelijk is en dat is niet in een kinderboerderij of ander openbaar gebouw.

De verspreiding van het SARS-CoV-2 verloopt via uitgehoeste druppels die in en op de slijmvliezen terecht komen. Indirecte verspreiding via voorwerpen en oppervlakken speelt een zeer kleine rol
Het schoonmaken van de omgeving is wel zinvol, desinfectie niet.
Wat belangrijk is, is dat bijna altijd, en in het geval van het SARS-CoV-2 zeker, handen wassen met water en zeep en normaal huishoudelijk schoonmaken goed genoeg is.
Het virus is hier niet bestand tegen.

Schijnveiligheid
Indien desinfectans aangeboden wordt aan passanten en medewerkers creëer je schijnveiligheid.
Oók omdat na het opbrengen direct weer allerlei voorwerpen e.d. aangeraakt zullen worden, het effect is slechts tijdelijk en het op de juiste manier opbrengen van handdesinfectans is iets dat zelfs (geschoolde) artsen en verpleegkundigen niet altijd correct doen.
Het is lastig om het juiste middel te vinden dat werkzaam is tegen de micro-organismen die je wil afdoden.

Verder zijn de juiste concentratie en inwerktijd bij het gebruik van desinfectantia cruciaal. Het risico is groot dat deze middelen op een verkeerde manier en op het verkeerde moment gebruikt worden. Dit levert ook schijnveiligheid op.

Resistentievorming en gezondheidsschade
In het in 2016 uitgebrachte advies van de Gezondheidsraad “Zorgvuldig omgaan met desinfectantia” wordt uiteen gezet dat het verkeerd en onnodig gebruik van deze middelen resistentievorming van bacteriën tegen desinfectantia kan veroorzaken en zelfs het groeiende probleem van antibiotica resistentie kan vergroten.
‘Gebruik desinfectantia op de juiste manier en alleen wanneer het echt nodig is’ zou het motto moeten zijn van een toekomstgericht desinfectiebeleid.
Desinfectantia kunnen zelfs invloed hebben op het menselijk microbioom* en belangrijke processen in het lichaam verstoren.

Ongelukken en vergiftigingen kunnen het gevolg zijn van het aanwezig zijn van desinfectantia, zeker in een omgeving waar kinderen verblijven. Verder zullen bij overmatig en onnodig gebruik meer mensen last krijgen van allergieën.

@kiboActief