Welkom op kinderboerderijenactief.nl

 

Kinderboerderijen zijn een bijzondere ontmoetingsplek in stad en dorp waar voor jong en oud veel te beleven en te doen is. Uiteenlopende thema`s worden via deze makkelijk toegankelijke locaties onder de aandacht gebracht: duurzaamheid, natuur en gezondheid zijn slechts enkele onderwerpen die zichtbaar zijn.

Overzicht
Op kinderboerderijenactief.nl is een overzicht te vinden van Nederlandse kinderboerderijen, soms aangevuld met specifieke mogelijkheden (inleveren gebruikt vet / elektrische apparaten) of voorwaarden (rookvrije locatie). Een combinatie met duurzaamheid / natuur (bijenlandschap) of een sociale component (kinderzwerfboekstation) maakt een locatie waardevoller.

Initiatief en ‘aanjager’
Kinderboerderijenactief.nl is een persoonlijk initiatief van Hans de Rijk .
Doel van kinderboerderijenactief.nl is de zichtbaarheid en mogelijkheden van kinderboerderijen vergroten.  
Hans pakt een aanjagersrol richting contacten in de kinderboerderijenwereld en daarbuiten, stimuleert verbindingen die bijdragen aan de educatieve, sociale en duurzame functie van de kinderboerderij.
Inspireren en informeren zijn kernwaarden die terugkomen bij een aantal onderwerpen waar Hans bij betrokken is:
– aanjager inzet kinderboerderij als inleverlocatie gebruikt vet-olie / Wecycle – elektrische apparaten
– aanjager rookvrije kinderboerderijen, Rol vanuit Nationaal Preventie Akkoord
– coördinator netwerk Kinderboerderijen Zuid Holland   
– maker Kinderboerderijen Actief Podcast voor betrokkenen bij het kinderboerderijenwerk (ook te beluisteren via Spotify)
– aanjager inclusie op de kinderboerderij, o.a. via Samenspeel Akkoord

Sociale media
Hans de Rijk / KinderboerderijenActief is actief op sociale media:
LinkedIn
Facebook
Instagram
Mastodon
Meer informatie over activiteiten en werkzaamheden zie www.diereneducatie.nl/geschiedenis-diereninfo

@kiboActief