Jongeren met taakstraf op de kinderboerderij

Jongeren halen kattenkwaad uit. Dat mag. Maar soms gaan ze verder en doen ze dingen die van de wet écht niet mogen. Ze plegen dan een ‘strafbaar feit’ of ‘delict’. Een jongere die een strafbaar feit pleegt, kan hiervoor drie soorten straf krijgen: een vrijheidsstraf, een geldboete of een taakstraf. Kinderboerderijen zijn één van de locaties waar jongeren hun taakstraf uitvoeren.

Wat is een taakstraf?
Een taakstraf kan bestaan uit een werkstraf, een leerstraf of een combinatie daarvan. Bij een werkstraf moet de jongere in zijn vrije tijd onbetaald werk doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om helpen in de keuken van een instelling of werken op een kinderboerderij of bij een kringloopwinkel. De rechter of officier van justitie kiest vaak voor een werkstraf. De Raad voor de Kinderbescherming is belast met het zoeken van een geschikte plek voor het uitvoeren van de taakstraf en het begeleiden daarvan.  

Waarom een taakstraf?
De jongere heeft door zijn strafbare feit onrust veroorzaakt of schade aangericht. Door het uitvoeren van een taakstraf draagt de jongere bij aan het herstellen van die schade en doet hij iets terug voor de maatschappij.

Een taakstraf heeft ook een opvoedkundige waarde. Doordat de jongere de handen uit de mouwen moet steken, beseft hij dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn daden. Ook leert hij zelfdiscipline aan, door op tijd op te moeten staan en opdrachten van een meerdere uit te voeren. Bovendien doet de jongere werkervaring op. Hij komt in aanraking met organisaties en mensen die een positieve invloed op hem kunnen hebben, bijvoorbeeld doordat hij complimenten over zijn werk krijgt.

Taakstrafbegeleiding is zowel maatschappelijk als persoonlijk van belang. Het helpt te voorkomen dat jongeren opnieuw de fout in gaan. Onder meer door ze zelfinzicht te geven, nuttige competenties te laten ontwikkelen en werkervaring te bieden. De werkgever draagt met taakstrafbegeleiding dus bij aan betere toekomstkansen voor de jongere én aan een veilige samenleving.

Taakstraf op de Kinderboerderij
Zeer regelmatig bieden kinderboerderijen plek voor het uitvoeren van een taakstraf door een jongere. Jongeren leren er over de verzorging van dieren en groenvoorziening, respect hebben voor dieren, samenwerken met anderen en bezoekers te woord staan. De maatschappelijke functie, de kennis en kunde van medewerkers en de omstandigheden op een kinderboerderij maken dat dit een passende plek kan zijn.

Kinderboerderijen zijn belangrijk voor uitvoeren van taakstraffen. Daar is veel over te vertellen. Dit verhaal is te beluisteren in een speciale podcast aflevering.
Els en Edwin, coördinatoren taakstraffen bij de Raad voor de Kinderbescherming, vertellen over de stappen die genomen worden om een passende plek te vinden voor een jongere die een taakstrafheeft gekregen. Ruben, heeft een taakstraf vervuld, vertelt over zijn ervaringen op stadsboerderij de Balijhoeve in Zoetermeer. Beheerder Wendy maakt het traject voor het vervullen van een taakstraf compleet door haar  aandeel in het aanbod toe te lichten. Deze podcast geeft een inkijkje in het belangrijke, maar soms minder zichtbare werk van een goede match tussen een jongere die een taakstraf moet uitvoeren en een geschikte werkplek.

Wil jij jouw kinderboerderij ook aanmelden als locatie of meer informatie kijk dan op www.wordtaakstrafbegeleider.nl   of www.kinderbescherming.nl

Hier vind je een overzicht van kinderboerderijen die regelmatig jongeren met een taakstraf een werkplek bieden.

@kiboActief