Gebarentaal & de kinderboerderij

illustratie: Alex Stuifenbergen

Samen zorgen voor een #toegankelijke kinderboerderij

Wat is het gebaar voor schaap, geit, cavia of kip?

Je kunt het zien op tekeningen van de dieren op de kinderboerderij die zelf hun gebaar maken, zodat iedereen de gebaren kan zien èn maken!

Op 15 mei werden tijdens het schaapscheerfeest van Stadsboerderij Landzigt in DenHaag de nieuw ontwikkelde materialen van het Nederlands Gebarencentrum gepresenteerd.

Samen met Gebarencentrum directeur Benny Elferink presenteerde Hans de Rijk, Kinderboerderijen Actief, de nieuwe materialen. Samengevat, voldoende mogelijkheden om op een laagdrempelige manier met gebarentaal bezig te zijn op de kinderboerderij en zo de #toegankelijkheid voor iedereen te vergroten

De bordjes werden enthousiast onthult en de toelichting bij het scheren van een schaap werd getolkt zodat het voor iedereen te volgen was.

Vertegenwoordigers van kinderboerderijen uit Den Haag, Rotterdam, Delft en Spijkenisse namen de eerste materialen met plezier in ontvangst.

Wil je weten waar de bordjes hangen en het kwartet beschikbaar is? Klik hier voor het overzicht

In een samenwerkingsproject van het Gebarencentrum met illustrator Alex Stuifbergen en Kinderboerderijenactief zijn verschillende materialen bedacht om gebaren zichtbaar te maken op kinderboerderijen: posters met gebaren om kinderen uit te nodigen naar de kinderboerderij te gaan, een kwartet met dieren op de kinderboerderij en ansichtkaarten met gebarentekeningen van de dieren. Stadsboerderij Landzigt in Den Haag is de eerste kinderboerderij waar het materiaal te zien is.

De Nederlandse Gebarentaal werd 3 jaar geleden wettelijk erkend als taal in Nederland. Het Gebarencentrum is het expertisecentrum Nederlandse Gebarentaal en zet zich in om gebaren zichtbaar te maken in de samenleving, met financiële ondersteuning van het Ministerie van OCW.

  • bordjes bij dierenverblijven in gebarentaal
  • een kwartet met dieren op de kinderboerderij
  • ansichtkaarten en poster

Kinderboerderijen kunnen op 2 verschillende manieren de beschikbare materialen verkrijgen:

Optie 1
Kinderboerderijen in het netwerk van Kinderboerderijen Actief kunnen een aanvraag doen voor materialen. Als zij aan de voorwaarden voldoen dan wordt een pakket samengesteld en toegestuurd.

Optie 2
Als een ouder/verzorger met een doof of slechthorend kind een kinderboerderij benaderd om de materialen ook op te nemen in het aanbod en de kinderboerderij hier actief wat mee gaat doen (eventueel in combinatie met de ouder/verzorger) dan kan er door de ouder/verzorger een aanvraag gedaan worden voor materialen. Een email met uitleg en het vermelden van de betreffende kinderboerderij + gegevens contactpersoon is voldoende.

Zowel bij optie 1 als 2 kan een email gestuurd worden naar info@kinderboerderijenactief.nl

  • De kinderboerderij geeft concreet aan welke materialen, wanneer en hoe deze ingezet worden op de locatie
  • Op www.kinderboerderijenactief.nl/gebarentaal komt de kinderboerderij te staan die de materialen heeft gekregen en beschikbaar heeft
  • De kinderboerderij krijgt een voorbeeld persbericht om te gebruiken (voor lokale media) en zet een bericht over de aanwezigheid ook actief in (pers of sociale media bericht)
  • De betreffende kinderboerderij maakt op de eigen website een ‘tabblad’ TOEGANKELIJKHEID aan waarbij specifieke informatie te vinden is over de toegankelijkheid. Dit zorgt ervoor dat mensen die voor een bezoek deze informatie nodig hebben, om een keuze te maken of overwegen, het snel en overzichtelijk kunnen vinden. De vermelding van gebarentaal materialen zijn onderdeel van deze pagina
@kiboActief