Stagepact MBO

Goed opgeleide medewerkers op een kinderboerderij zijn belangrijk voor de (educatieve) zorg voor mensen die de locaties bezoeken en dieren die aanwezig zijn.

In de praktijk blijkt steeds meer dat mbo opleidingsniveau 3 en 4 nodig is voor beheer op een goed niveau. Maar iemand moet om daar te komen wel kunnen leren en ervaringen opdoen. Dat betekent bijvoorbeeld een leerweg via VMBO en MBO doorlopen. Leren is een combinatie van leren op school  en leren in de praktijk op leerbedrijven.

In 2023 is het mbo stagepact gesloten tussen veel partijen om gezamenlijk opleiding van mbo studenten te verbeteren en goed te laten gaan. Een half miljoen studenten volgen een mbo opleiding. Een belangrijke groep die misschien wel steeds belangrijker wordt voor vitale zaken in de maatschappij. Dus ook belangrijk voor een goede kinderboerderij!

Peiling bekendheid stagepact mbo en kinderboerderijen

Minister Dijkgraaf (ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft september 2023 via een brief aan alle erkende mbo leerbedrijven aandacht gevraagd voor het stagepact.
Januari 2024 heeft Kinderboerderijen Actief / Hans de Rijk een peiling gehouden bij kinderboerderijen over de bekendheid van het stagepact en onderdelen bij kinderboerderijmedewerkers. Hier kwamen opvallende zaken uit naar voren (29 respondenten)

Vraag: Bekendheid met mbo stagepact

Vraag: Aantal mbo studenten die jaarlijks stage lopen op kinderboerderijen

Resultaten uit peiling:
44,8 % 1 tot 3 studenten
27,6 % 4 tot 8 studenten
24,1 % meer dan 8 studenten
3,5 %   geen studenten

Vraag: Aantal contactmomenten met begeleider vanuit opleidingen tijdens stage

Resultaten uit peiling:
82,8 % ja, maar 1 keer per stageperiode
13,8 % ja, minimaal 3 contactmomenten per stageperiode
3,4 %  nee, geen contactmomenten

Vraag: krijgen MBO studenten een (passende) vergoeding?

Resultaten uit peiling:
82,8 % nee, krijgen geen vergoeding
17,2 % ja, krijgen standaard een vergoeding

Vraag: Verwachting gevolgen van invoeren van (richtlijn) voor passende vergoeding bij stage mbo op kinderboerderij

Resultaten uit peiling:
37,9 % betekent dat we geen mbo stage meer aanbieden
17,2 % is geen probleem
13,9 % moeten uitzoeken of het haalbaar is / geen idee
6,9 % dit zal invloed hebben op de hoeveelheid mbo stagiaires die aangenomen worden

Over het stagepact mbo is een podcast aflevering gemaakt. In dit pact is aandacht voor goede stageplekken, goede begeleiding, voorkomen stagediscriminatie en een passende vergoeding. Maar hoe gaan kinderboerderijen om met het pact?
Bij kinderboerderijmedewerkers is begin januari 2024 een peiling gedaan. Hans de Rijk gaat in gesprek met mbo studenten Hannah en Robin over stage ervaringen. Met Marloes Wijsman van MBO Opleiding Yuverta Rijswijk praat hij over de effecten van het stagepact voor het inrichten van het stagebeleid vanuit opleidingen. Chantal Salaroe, beheerder kinderboerderij de Baak – Beverwijk,  spreekt haar verbazing uit over de bekendheid van het pact bij erkende leerbedrijven. Het Ministerie van OCW stimuleert met alle pactpartners de invoering van het pact. Implementatiemanager stagepact Lyda den Hartog geeft haar reactie op de cijfers uit de peiling en de ervaringen van de studenten, Marloes en Chantal.

Samengevat: deze podcast aflevering geeft via verschillende verhalen meer inzicht in de elementen uit het pact, de wijze waarop het ingevuld kan worden en hoe er vanuit de kinderboerderijenwereld naar gekeken wordt.

De podcast is te beluisteren via de website, maar ook via Spotify, Podimo en Google podcast
Promotiefilmpje vind je op youtube

Deze podcast sluit aan bij het NOS bericht ‘Overheid moet haast maken met herwaardering van het (v)mbo’

Aandacht voor dit thema / podcast:
– 18 april 2024 – De Late avond – radio , link

@kiboActief