Inclusieve kinderboerderijen

Start vooronderzoek inclusieve kinderboerderijen

In de Week van de Toegankelijkheid (3 tot en met 8 oktober) is er in het hele land aandacht voor een toegankelijke samenleving. Dit jaar is het thema ‘Gewoon welkom’.
‘Gewoon welkom’ voor iedereen is natuurlijk een onderwerp wat bij kinderboerderijen past.

Fonds 1818 is een vooronderzoek gestart om de wensen en mogelijkheden van kinderboerderijen op het gebied van toegankelijkheid en inclusiviteit in beeld  te brengen. Doel daarvan is verbeteringen op dit gebied te stimuleren.

Het vooronderzoek richt zich o.a. op de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het terrein, digitale toegankelijkheid, samenspeelplekken, inclusieve inrichting, het ontsluiten van educatieve informatie maar zeker ook het betrekken en informeren van de doelgroep. Ook wordt in het onderzoek contact gelegd met de verschillende gemeenten om de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen.

Meer informatie over vooronderzoek: www.kinderboerderijenactief.nl/inclusievekb


Overig nieuws

@kiboActief