Speeltuinen dreigen om te vallen door coronacrisis

Utrecht, 10 april 2020 ‐ Al 4 weken is het stil in de beheerde speeltuinen en kinderboerderijen. En ook kindervakantieorganisaties zijn in grote onzekerheid over het komende vakantieseizoen. Dit heeft grote financiële consequenties, zegt branchevereniging NUSO. In een enquête onder haar leden, de leden van Speeltuinwerk Limburg en de Vereniging voor Stads- en Kinderboerderijen, zegt 94% inkomsten mis te lopen vanwege de coronacrisis. 58% van de kindervakantieorganisaties beaamt dit. En meer dan de helft van de speelplekken zegt zelfs dat zij het mislopen van de inkomsten zelf niet kunnen dragen. “Daarom trekken wij aan de bel”, vertelt Dave Ensberg-Kleijkers, bestuurder van NUSO. “Onder andere de sportverenigingen kunnen – geheel terecht – op eenvoudige wijze compensatie krijgen voor het tekort aan inkomsten, maar beheerde speeltuinen moeten het zelf uitzoeken.”

Speeltuinverenigingen en kinderboerderijen ontvangen inkomsten uit subsidie van gemeenten, maar bovenal uit horeca, verhuur en entree van bezoekers. 80% van de respondenten geeft aan inkomsten uit de horeca mis te lopen, 63% van de verhuur van de accommodatie. Kinderfeestjes, dagbesteding, activiteiten voor ouderen etc. zijn allemaal afgelast. “Het voorjaar dat nu begint is normaal een druk bezochte periode. Kunnen we niet open gaan, dan zal dat veel geld kosten. De schatting is dat als we tot 5 mei dicht zijn, we ruim €20.000,- aan inkomsten mislopen.”, aldus Wim van Dorst, voorzitter van speeltuin Elckerlyc Oss.

Ensberg: “Naast het mislopen van inkomsten is er zorg dat gemeenten subsidies gaan intrekken vanwege het niet nakomen van verplichtingen (minder activiteiten etc.). Dat is dan een extra strop voor zulke speelplekken, waardoor zij dubbel worden belast. We willen dan ook alle gemeenten oproepen om vooral te blijven ondersteunen met die subsidie!”

Het tekort aan inkomsten heeft grote gevolgen voor de activiteiten die voor kinderen worden georganiseerd (51%) en voor de veiligheid en vernieuwing van materialen (45%). Zelfs 5% zegt dat faillissement dreigt. Uiteindelijk zijn spelende kinderen de dupe. Ensberg: “Juist in deze tijd ervaren we hoe belangrijk ruimte om te spelen is, voor beweging, plezier en ontmoeting. Speeltuinen, kinderboerderijen en vakantiekampen zijn bruisende plekken waar kinderen kunnen spelen en bewegen en waar jong en oud elkaar ontmoeten. Laten we elkaar nu helpen om belangrijke plekken te behouden, zodat we er straks samen volop gebruik van kunnen maken. Ik roep daarom de rijksoverheid en lokale overheid op om deze organisaties te steunen”.

Bron: NUSO / 10 april 2020


Overig nieuws

@kiboActief